Reduser strømregningen

Strømregningen kan reduseres ved å finne billigste leverandør. 

I tillegg er det mange måter å redusere strømforbruket på.  Det kan være enkle tiltak som ikke koster noe. Endre vaner, få innsikt i hvor mye strøm de enkelte energiinstallasjonene forbruker av strøm. Vi setter fokus på noen av områdene. 

Enkle sparetips for ulike rom i huset!


Kjøleskap og fryser

 • Det er energien som går til å drive maskinene som påvirker din strømregning.
 • Energiforbruket avhenger delvis på hvordan du benytter maskinene og delvis på hvor energisnille de er.
 • Støvsug bakom kjøleskap og fryser to ganger per år. Du sparer 120 kr per år og strømforbruket minsker med 20 %
 • Tin av fryseren to ganger per år. Du sparer 170 kr per år og strømforbruket minker med 20 %.

Inne temperatur

 • Har du kontroll på temperaturen der du oppholder deg? Det kan være hensiktsmessig å henge opp temperaturmålere i ditt hjem for å sjekke temperaturen. Dermed har du noe å regulere inneklimaet etter.
 • Dra for gardinene og dra ned persiennene/rullegardinen på natten for å minske varmetap gjennom vinduet. 

Stuen

 • I stuen tilbringer de fleste ganske mye tid. Her ser vi på TV, hører på musikk og ofte er det i tillegg plassert datamaskiner i stuen. Det er også en del lyskilder i stuen. Med andre ord er det mange fine strømkroner å spare!
 • Det årlige strømforbruket for en eneste stasjonær PC og skriver kan bli så høy som 350-400 kWh/år, eller så lav som 40 kWh/år om du velger en energieffektiv modell.
 • Bærbare datamaskiner er som regel mer energieffektive enn de stasjonære. De trekker  ca. 40 kWh.

TV og digitale-tv-bokser

 • Når det er tid for å kjøpe nytt velger mange i dag en større tv. Men desto større skjerm, desto mer strøm trekker ditt tv-apparat. En plasma-tv trekker også mer strøm enn LCD-tv som i sin tur trekker mer strøm enn en billedrør-tv.
 • Om du bytter en 28" billedrør-tv mot en ny 42" plasma-tv øker energiforbruket med 400 kr per år.
 • Tenk på standbyforbruket når du kjøper nye apparater. Forskjellen mellom to apparater med 0,5 respektive 2 W i standby tilsvarer en lavenergipære som er tent tre timer per dag.
 • I forhold til de målinger Energimyndighetene hittil har utført har plasmaapparater hatt et høyere energiforbruk enn LCD-apparater. - En plasma-tv kan trekke 50 % mer enn en LCD-tv. Om du bytter en 28" billedrør-tv mot en ny 42" plasma-tv så blir energiforbruket tre ganger så stort.
 • Mange tv-apparater og digitalbokser savner en avstengningsknapp. Kompletter derfor gjerne med ett strømuttak slik at du lett kan slå av dine apparater.
 • TV-apparater med innebygd digitalboks er som regel mer energieffektive enn de med frittstående boks. Når du kjøper en ny digitalboks, velg en med et lavt standbyforbruk.

Slå ordentlig av:

 • En TV i stand-by-modus bruker nesten like mye strøm som når den er på. Det samme gjelder for hvilemodus til datamaskinen.
 • En del apparater bruker strøm selv om de er helt avslått, slik som for eksempel noen datamaskiner. Skaff et strømuttak med strømbryter!

Strømsparing er lønnsomt

Dersom du ikke har foretatt noen form for strømsparende tiltak i hjemmet, kan du spare mye penger. Enova opererer med at du kan spare over 30 %, det betyr mange tusen kroner.  Reduserer du forbruket med 1000 kWh med en totalpris (strømpris, nettleie og avgift) på 80 øre /kWh er det 800 kr/år.  Med en reduksjon på 20 % på et totalforbruk på 25 000 kWh betyr det 4000 kroner spart pr. år.

Det er mange ulike faktorer som påvirker forbruket, eks. vis alder på bolig, antall mennesker og alderssammensetning i boligen.  Ikke minst hvilke oppvarmingskilder som kan brukes og antall energikrevende instrumenter og hyppighet i bruk.  Det er derfor greit å ha kunnskap om hvor mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Enova har utviklet et strømhjul som viser eksempler på strømforbruk i forskjellige boliger og husholdninger.  Gå inn på www.envova.no

I tillegg til å spare utgifter, vil en reduksjon i strømforbruket også gi miljøgevinster

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no