Bli medlem

Strømbytte.no er etablert for å gi de som ønsker å ha en billig strømleverandør hele tiden, men som ikke ønsker å sette seg inn i hvordan man skal forholde seg for å bytte eller gjøre selve byttejobben.

Pris medlemskap for 1 Måler ID (målepunkt) er kr. 600 pr. 12 måneder. 

Har du flere Måler ID'er (målerpunkt) betales kr. 300
for hver av dem (inkl mva).  Det betyr at har du 2 Måler ID'er koster det kr. 900 og har du 3 Måler ID'er koster det kr. 1200

Formatet må være følgende: DD.MM.ÅÅÅÅ
Kontoinformasjon
Skriv inn en gyldig og korrekt e-post adresse. Umiddelbart etter at du har sendt inn innmeldingsskjema vil du motta en e-post fra oss. Skjer ikke det, så sjekk at din e-post adresse er korrekt.
Måler 1
7070575000+
Måler ID består av 18 siffer - disse står på faktura fra nettleverandør. Antall siffer må være minimum de 8 siste sifrene.
Skriv inn et navn på målepunktet slik at du lettere kan identifisere det ved en senere anledning. F.eks. Hjemme, Hytta eller Leiligheta
Skriv inn den strømleverandøren du har i dag.
Har du en bindende avtale som løper med din nåværende strømleverandør?
Velg ca. estimert strømforbruk per år.
Medlemsbetingelser
Les vilkårene her

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no