Om strømbytte.no

       

  strømbytte.no garanterer: 

 

- helt uavhengig av aktører i kraftmarkedet

- kun seriøse leverandører fra
  Konkurransetilsynets offisielle oversikt            

- ingen økonomisk risiko å bli medlem 

- hvis besparelsen er mindre enn
  kontingenten refunderes mellomlegget               

- kontingent kr. 600 (inkl. mva.) for 12 måneder 

 

strømbytte.no

- forbrukerorientert foretak helt uavhengig av kraftbransjen -

strømbytte.no er ikke en strømleverandør og er helt uavhengig av aktørene i strømmarkedet og fungerer som en medlemsklubb hvor formålet er å organisere forbrukermakt slik at det skal bli økt konkurranse mellom strømleverandørene og dermed lavere strømpriser.

Prisen for medlemskapet gjelder for en måler per person. Har samme person flere målere, koster medlemskapet 300 kroner (inkl. mva.) for hver ny måler med egen måler ID, forutsatt at de er innenfor det samme nettområdet.

strømbytte.no er et internett basert selskap som utnytter moderne digitale løsninger med kommunikasjon via internett, sms og e-post slik at det blir kosteffektiv håndtering av  informasjonsflyten. Det forutsetter at medlemmet har e-postadresse.

strømbytte.no har god kunnskap og følger prisutviklingen og markedet hele tiden. Vi gjør "byttejobben" hver gang det er nødvendig, slik at du alltid er garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.

strømbytte.no vil utnytte til din fordel at myndighetene har lagt til rette for at det kan byttes hver 14.dag.  Med tidsforbruk til registrering og tilrettelegging hos netteier, vil det i praksis vær mulig å bytte 12. ganger i året.

strømbytte.no gir en månedlig oversikt på e-post over forbruk og forskjell i pris mellom opprinnelig og nåværende strømleverandør. I tillegg produserer vi en årsrapport over forbruk og strømkostnader, med sammenligning av pris mellom nåværende og opprinnelig strømleverandør.

strømbytte.no har god kompetanse og lang erfaring om strømmarkedet  i Norge og Skandinavia, men også Russland, og har derfor god kunnskap om hvordan markedet fungerer og hva som påvirker strømprisen.

strømbytte.no velger bare seriøse leverandører og tar utgangspunkt i Konkurransetilsynets liste over leverandører.  I tillegg sjekkes betingelser, strømavtaler, organisering og soliditet, slik at du er sikret mot overraskelser.

strømbytte.no ønsker i tillegg å øke kunnskapen om hvordan strømmarkedet fungerer, og dermed bidra til at flere kan påvirke utviklingen mer i retning av et kundeorientert marked for strøm i Norge.

strømbytte.no vil på vegne av forbrukerne ta opp tema som påvirker energipriser, nettleie og markedet gjennom egne websider og via media.

strømbytte.no anbefaler leverandører som fakturerer etterskuddsvis eventuelt akonto  

strømbytte.no fungerer som en medlemsorganisasjon for private. Det betales en årlig fast kontingent som dekker alt arbeidet strømbytte.no utfører med byttejobben hver gang det er nødvendig og den oppfølgende informasjon til medlemmet. Medlemmet  beholder besparelsen på bytte av strømleverandør.

strømbytte.no ønsker å bidra til økt kunnskap og forståelse av hvordan strømmarkedet fungerer. Gi tips og informasjon og hvilke muligheter du har for redusert strømforbruk. Gi svar på de vanligste spørsmål mht. til strømregningen, kraftbransjen, prisutvikling, produkter m.m.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no