Hvordan blir strømprisen inn i 2011?

Vi gikk inn i 2010 med svært høye priser, spesielt i februar, og vi går nå ut av 2010 med enda høyere priser.  Spørsmålet er om de høye prisene vil vedvare!

Magasinfyllingen har aldri vært lavere noen gang enn ved inngangen til år 2011 og kombinert med en kuldeperiode i november og desember har det vært stort forbruk av strøm i Norge. Det har ført til stor import av kraft, og det store spørsmålet er hvordan strømprisene blir i begynnelsen av 2011.

Energibærer bestemmer pris på elektrisitet.

Det er ulike energibærere som gir den totale produksjonen, og det er ulik kostnad på de forskjellige energibærerne. Elektrisitet basert på vannproduksjon er den billigste energibæreren. Når det ikke er vann i magasinene for produksjon betyr det at andre energibærere må produsere mer, men til en høyere kostnad. Det krever mye nedbør før vannmagasinene har en "normal" vannfylling, og sannsynligvis kan vi først til høsten regne med at vi kan nærme oss en normaltilstand. Det krever imidlertid at det blir mye snø og regn, samt milde temperaturer slik at forbruket reduseres. Importen må opprettholdes, og vi i Norge får håpe at bl.a. produksjonen på de svenske atomkraftverkene opprettholdes framover.

Elektrisitet basert på kjernekraft

Elektristet produsert av atomkraftverk er den energibæreren med den nest laveste produksjonskostnaden. At vi har høye priser pr. dato (31.12) er fordi det har vært nødvendig å sette igang kullkraftverk som har høy produksjonskostnad, fordi bl.a de svenske atomkraftverkene har kjørt med lav kapasitet.  Alt tyder på at atomkrafverkene øker sin kapasitet, men det betyr at prisene i januar og februar sannsynligvis vil bli høyere enn de vi ser idag, men at vi kan håpe at mars/april vil gi lavere priser.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no