Hvilke strømavtaler er på Konkurransetilsynets lister

Konkurransetilsynet (KTS) opererer på sine offisielle oversiktslister med strømavtaler som har samme definisjon hos de strømleverandørene som står på listene.  Det kan imidlertid være vanskelig å finne den samme avtalen når man går inn på hjemmesidene til den enkelte strømleverandøren.

Fastpriskontrakt?

En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år. Avtaletiden vil normalt være fra tre måneder til tre år. Konkurransetilsynets oversikt viser kontrakter med 1 og 3 års varighet.

I perioden hvor avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm for den avtalte prisen, uansett hva som skjer med kraftprisen i markedet. Dette gir deg som kunde en "forsikring" mot at strømprisen går opp. Men avtalen kan ikke sies opp dersom strømprisen går ned, og man føler at man "taper" penger.

I tillegg til prisen for kraften man forbruker, krever noen leverandører også et årlig fastbeløp.

Standard variabel kraftpris?
Prisen på standard variabel kraftpris varierer, basert på utviklingen i kraftmarkedet. Imidlertid plikter leverandørene å informere om prisendringer 14 dager før de trer i kraft.

Dette skjer som oftest ved annonsering i aviser og ved publisering på Konkurransetilsynets kraftprisoversikt. Kontraktene har ingen direkte oppsigelsestid, men det tar normalt tre til fire uker å skifte fra en leverandør til en annen.

Noen leverandører krever et årlig fast beløp, i tillegg til det variable leddet som er knyttet til forbruket.  Det er ca. 20 strømleverandører i hver kommune som leverer produktet variabel kraftpris.


Markedskraftavtale (spotprisavtale)?
Markedskraftavtale er en avtale om at prisen skal følge spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. Spotprisen kan variere stort fra dag til dag, og det kan også være store variasjoner mellom prisområdene. Selv om noen leverandører kaller det innkjøpspris,  må kunden betale et påslag på spotprisen til Nord Pool. I tillegg krever noen også et fastbeløp.

Markedskraftavtalene som offentliggjøres på Konkurransetilsynets oversikt har Nord Pools månedlige gjennomsnittspris som referanse. Det er derfor i utgangspunktet kun påslaget som skiller to leverandører fra hverandre, men påslaget og/eller fastbeløpet varierer stort fra de ulike leverandørene.  Det er gjennomsnittlig 16 leverandører som leverer markedskraft til de fleste kommunene, mens det i Oslo er 19 -20 leverandører.

En markedsavtale kan byttes hver 14. dag.

Hva er systempris og områdepris?
Avhengig av hvor du bor, vil prisen på Nord Pool kunne variere. Nord Pool er en nordisk kraftbørs hvor prisen på strøm fastsettes time for time for landene i Norden. På Nord Pool skiller man mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet gjennomsnittspris for alle landene i Norden.

På grunn av flaskehalser i kraftsystemet vil prisen som faktisk betales ofte være forskjellig i ulike områder i Norden. Norge har normalt vært delt inn i 3 prisområder, men fra 2009 var det 2 prisområder fram til 16. mars. I 2010 ble Norge delt inn i 5 prisområder. I tilfeller det er forskjell på systempris og områdepris, vil ikke den fysiske handelen foregå til systempris. Hvert område vil ha sin egen områdepris som balanserer tilbud og etterspørsel innen området.

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no