Strømmarkedet i Norge fungerer ikke!

Strømmarkedet i Norge fungerer ikke etter intensjonene. En av de viktigste intensjonene i Energiloven var at det skulle bli mer lik pris på strøm i hele landet, men det har det ikke blitt. Det har flere årsaker, men hovedårsaken er utbygging av overføringskapasitet i det nasjonale og regionale linjenettet er forsømt.  Det har ført til at det har vært nødvendig å dele Norge opp i 5 ulike prissoner, noe som betyr at den grunnleggende prisen ikke er lik i hele Norge. Det har ført til svært  høye ekstrautgifter til strøm dersom du bor på "galt" sted.

Det var tidligere slik at det var "oppdekningsplikt" for kraftselskapene i de områdene de hadde konsesjon. Konsesjonæren skulle sikre at alle forbrukerne i konsesjonområdet fikk strøm. Kraftselskapene påtok seg store og ofte kostbare utbygginger av produksjonsanlegg, og sendte regningen videre til forbrukerne. Det ga utslag i store prisforskjeller til forbrukerne, avhengig av om de bodde i et område med lave eller høye utbygningskostnader. Det er de samme store prisforskjellene i dag, og det har forbrukerne i Trønderfylkene og Nord Norge virkelig fått føle på pengepungen de 3 første månedene i 2010. Det må være et paradoks at Nordland fylke som er det største produksjonfylke av strøm i Norge skal ha de høyeste prisene til forbrukerne, samtidig som de er "netto eksportør av strøm" til andre fylker i Norge. Det samtidig som fylker/regioner som nesten ikke produserer strøm har lavere priser til sine forbrukere.

Det er i et "normalår" stor nok produksjon i Norge til å forsyne det interne behovet. Forbruket i 2009 var langt lavere enn "normalt" fordi bl.a. deler av industrien var rammet av finanskrisen og dermed mindre aktivitet og mindre forbruk av strøm. De senere årene er det imidlertid bygget flere utenlandsforbindelser, slik at produsenter av strøm har fått muligheter til økt eksport av strøm til utlandet gjennom disse kablene. Norge var i 2009 netto eksportør av strøm. Med den "ekstreme" vinteren vi har bak oss, var det nødvending med import av strøm, men den kan ikke distribueres til alle områder. Det gir dermed høyere priser til de områder som ikke har linjekapasitet til "import", samtidig som produksjonen som er inne i området er for liten.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no