Over 50 % av strømforbruket går til oppvarming!

Det er mye å spare på å senke forbruket av oppvarming i husstanden.

For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5 % av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø. Hold innetemperaturen på 20 - 22°C.

For en gjennomsnittshusholdning utgjør oppvarmingen nesten 60  % av energiutgiftene.

En bolig som bruker 27500 kWh pr. år og en total kraftpris (                  på 75 øre/kWh vil en besparelse på 5 % være 784 KWh eller kr. 579,00 pr.år.

Det er enkelt å spare på oppvarming, og installerer du automatisk nattsenking vil det gi stor utslag.

 

 

Strømsparing er lønnsomt

Dersom du ikke har foretatt noen form for strømsparende tiltak i hjemmet, kan du spare mye penger. Enova opererer med at du kan spare over 30 %, det betyr mange tusen kroner.  Reduserer du forbruket med 1000 kWh med en totalpris (strømpris, nettleie og avgift) på 80 øre /kWh er det 800 kr/år.  Med en reduksjon på 20 % på et totalforbruk på 25 000 kWh betyr det 4000 kroner spart pr. år.

Det er mange ulike faktorer som påvirker forbruket, eks. vis alder på bolig, antall mennesker og alderssammensetning i boligen.  Ikke minst hvilke oppvarmingskilder som kan brukes og antall energikrevende instrumenter og hyppighet i bruk.  Det er derfor greit å ha kunnskap om hvor mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Enova har utviklet et strømhjul som viser eksempler på strømforbruk i forskjellige boliger og husholdninger.  Gå inn på www.envova.no

I tillegg til å spare utgifter, vil en reduksjon i strømforbruket også gi miljøgevinster

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no