Bruk av sparepærer

 

 

Et gjennomsnitt viser at omtrent  1/4 av strømmen i private hjem går til lyspærer, men belysingskostnaden kan med enkle tiltak senkes med 15-20 %.  Målet er å ha rett belysning på rett sted, og rett tidspunkt. 

Slukk lyset i rom der ingen er tilstede.  Å slå av og på lyset gir ikke økt forbruk.  Bruk gjerne lys- og bevegelsessensor eller timer.

I snitt har vi mellom 20 og 60 lyspærer hjemme. Det koster ca. 2 000 kr. per år å lyse opp våre hjem.

 

Velg lyskilde ut fra ditt behov

  • Glødepærer gir et behaglig lys, men de trekker relativt mye strøm.
  • Med en halogenpære kan lyset konsentreres og du kan velge en svakere lyspære. Lavenergipærer trekker bare 1/5 i forhold til en glødepære og holder ti ganger lenger.
  • LED-pærer har veldig lang levetid og trekker enda mindre strøm. 

Tenk på at transformatoren til en halogenpære (den lille ”boksen” langs ledningen) kan bruke like mye strøm når pæra er slått av som når den er på! Koble den til et strømuttak  med strømbryter.

 

Plasser lyskilden på rett sted

Ta hensyn til rommets farger, om de er lyse eller mørke, og til dagslyset. Sett gjerne lysføleren nært vinduet, så får du mange timer gratis lys.

 

Finn ut hvor mye den nye lyspæren kommer til å være tent. Desto lenger tid, desto viktigere er det å velge en lyskilde som trekker lite strøm.

  • Kjøp lavenergipærer. 1 kWh strøm holder bare til 25 timer om du benytter en glødepære på 40W, men til over 120 timer om du benytter en lavenergipære.
  • Når du kjøper en lavenergipære, tenk over hva den skal brukes til. Ulike lavenergipærer er bra til ulike ting. Sjekk tenningstid, om den tåler kulde, lysfarge, mulighet for å dimme osv.
Strømsparing er lønnsomt

Dersom du ikke har foretatt noen form for strømsparende tiltak i hjemmet, kan du spare mye penger. Enova opererer med at du kan spare over 30 %, det betyr mange tusen kroner.  Reduserer du forbruket med 1000 kWh med en totalpris (strømpris, nettleie og avgift) på 80 øre /kWh er det 800 kr/år.  Med en reduksjon på 20 % på et totalforbruk på 25 000 kWh betyr det 4000 kroner spart pr. år.

Det er mange ulike faktorer som påvirker forbruket, eks. vis alder på bolig, antall mennesker og alderssammensetning i boligen.  Ikke minst hvilke oppvarmingskilder som kan brukes og antall energikrevende instrumenter og hyppighet i bruk.  Det er derfor greit å ha kunnskap om hvor mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Enova har utviklet et strømhjul som viser eksempler på strømforbruk i forskjellige boliger og husholdninger.  Gå inn på www.envova.no

I tillegg til å spare utgifter, vil en reduksjon i strømforbruket også gi miljøgevinster

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no