Hvordan kan strømbytte.no være et mellomledd?

Det er utfordringer i å være et mellomledd mellom strømleverandører og kunder.  Filosofien er imidlertid enkel.  Strømmarkedet er dominert av leverandørene, og selv om myndighetene har lagt opp til at det skal være konkurranse, fungerer det ikke tilfredsstillende. 

Filosofien er derfor å samle nok forbrukere som usentimentalt bytter til de leverandørene som er billigst i pris, uavhengig av hvem det er og hvor den har sitt hovedkontor.  Det er akkurat den samme strømmen som kommer inn i huset, uansett hvem som sender strømregningen.

For at det ikke skal koste forbrukeren for mye å kjøpe denne tjenesten fra strømbytte.no, har vi fokusert på kunskap og å utvikle en kosteffektiv tjeneste.  Til dette formål er internett og digitale tjenester en klar forutsetning som vi benytter oss av.

Våre websider skal være møteplass og en kommunikasjonskanal som skal følge opp medlemmene.  Man melder seg inn i strømbytte.no med den informasjonen som er nødvendig for oss å gjøre byttejobben, hver gang det er nødvendig.

Det er en forutsetning at medlemmene har tilgang til internett og e-post, slik at vi kan gi informasjon digitialt. Hvert medlem vil få tilgang til sin egen side der det er oversikt over hvilke opplysninger vi har registert.  I tillegg vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om endringer om leverandør, priser og tilbakemeldinger.

 

Spørsmål

Strømmarkedet er vanskelig og for mange uforståelig.  Prisene går opp og ned fortere enn noen klarer å følge utviklingen.  Strømleverandørene er flinke til å si at "nå er strømmen blitt billigere" og tar gjerne æren for det.  Men når strømprisen går opp, er det "alle andre faktorer" som har skylden for det.

Det blir derfor mange problemstillinger som en forbruker må sette seg inn i for å forstå hva som foregår.  Myndighetene har vært flinke med informasjon på dette området, og har også lagt til rette for at det skal være reell konkurranse om strømkundene. 

Undersøkeleser viser imidlertid at det er relativt få som benytter muligheten til å bytte.  Det kan være forskjellige årsaker til det, selv om det er svært mye penger å spare.  Det er derfor mange som har spørsmål om strømmarkedet.

strømbytte.no tar sikte på å gi innsikt i ulike problemstillinger som påvirker priser, eksport/ import av kraft, overføring av kraft, magasinfylling med mer.

Har dere spørsmål til oss, så bruk kontaktskjemaet, og er det problemstillinger som flere vil ha nytte av, vil vi legge det ut på Hjelp og spørsmål listen

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no