Produktet strøm er 100 % lik, uavhengig av hvem som fakturerer!

Strøm er et 100 % likt produkt uansett hvem som leverer og fakturerer til din bolig.  Det betyr at man får ikke noe "merverdi" fra noen strømleverandører, slik at det er ulogisk å betale mer enn billigste pris for produktet.

En strømprodusent produserer strøm i sine kraftanlegg, og i Norge er over 90 % av strømproduksjonen basert på vannkraft, som er definert som fornybar energi. Kraft fra vindparker er også definert som fornybar, men ennå er det svært liten produksjon av vindkraft i Norge. Det er også svært lite kraftproduksjon basert på fossile brensler i Norge (kull, gass, olje). 

I perioder importeres kraft fra andre land, og i hovedsak fra andre land i Skandinavia, men undersjøiske kabler til andre europeiske land har ført til at Norge også har mulighet for import av kraft fra mange land i Europa.  Kraft som importeres er i stor grad kraft produsert på fossile brensler (olje, gass, kull) og atomkraft.  Strømprodusenten selger sin kraft til den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool, som har hovedkontor i Oslo.

En strømleverandør kjøper sin strøm hos Nord Pool, og videreselger strømmen  til forbrukere (private, bedrifter osv.).

Statnett som har det overordnede systemansvar for kraftutveksling i Norge og balanseansvaret, sørger derigjennom at du får kraften som du har bestilt, uavhengig av hvem som fakturerer strømleveransen.

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no