Spar penger med e-faktura

Flere strømleverandører har innført fakturagebyr når de sender ut papirfaktura.  "Normalt" gebyr er kr. 35 pr. faktura som utgjør kr. 420 i året ved 12 fakturaer.

E-faktura er gratis i bruk, og strømbytte.no anbefaler derfor å bruke e-faktura. E-faktura er enkel i bruk og gir god sikkerhet. E-fakturaen går direkte til banken og det blir varslet pr. e-post til mottaker.  Mottaker godkjenner fakturaen via internett.

E-faktura kan samordnes med avtalegiro, og da skjer godkjenning automatisk.

Strømsparing er lønnsomt

Dersom du ikke har foretatt noen form for strømsparende tiltak i hjemmet, kan du spare mye penger. Enova opererer med at du kan spare over 30 %, det betyr mange tusen kroner.  Reduserer du forbruket med 1000 kWh med en totalpris (strømpris, nettleie og avgift) på 80 øre /kWh er det 800 kr/år.  Med en reduksjon på 20 % på et totalforbruk på 25 000 kWh betyr det 4000 kroner spart pr. år.

Det er mange ulike faktorer som påvirker forbruket, eks. vis alder på bolig, antall mennesker og alderssammensetning i boligen.  Ikke minst hvilke oppvarmingskilder som kan brukes og antall energikrevende instrumenter og hyppighet i bruk.  Det er derfor greit å ha kunnskap om hvor mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Enova har utviklet et strømhjul som viser eksempler på strømforbruk i forskjellige boliger og husholdninger.  Gå inn på www.envova.no

I tillegg til å spare utgifter, vil en reduksjon i strømforbruket også gi miljøgevinster

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no