Fungerer egentlig strømmarkedet etter intensjonene?

Når kraftmarkedet ble liberalisert i 1991 var en av intensjonene å få en mer  lik pris i hele landet.  Produksjon og omsetning av elektrisitet (strøm) ble konkurranseutsatt, mens overføringslinjene fortsatt skulle være et monopol.

Fram til 1991 var det meget store regionale forskjeller på priser på strøm og nettleie i Norge.   Konkurranseutsettingen skulle gi mer lik pris i hele landet, og at alle som hadde konsesjon hadde lov til å selge strøm i hele landet.  Det er snart 20 år siden liberalsiseringen ble gjennomført i Norge og siden har også de øvrige nordiske landene gjennomført tilsvarende liberalisering, men er forskjellene blitt mindre?

Ennå idag dominerer (ca. 70 % markedsandel) de lokale leverandørene i sine "hjemmeregioner" salget av strøm.  Det til tross for at det er flere landsdekkende leverandører som kan tilby nøyaktig samme produkt, ofte til mye lavere pris.  Det indikerer at konkurransen ikke fungerer godt nok, og spesielt når undersøkelser viser at det kan være over 30 % forskjell, og for en gjennomsnitts husstand betyr det over 3000 kroner året i forskjell.

strømbytte.no har tatt mål av seg til å bidra til at konkurransen øker slik at prisen blir billigere.

Spørsmål

Strømmarkedet er vanskelig og for mange uforståelig.  Prisene går opp og ned fortere enn noen klarer å følge utviklingen.  Strømleverandørene er flinke til å si at "nå er strømmen blitt billigere" og tar gjerne æren for det.  Men når strømprisen går opp, er det "alle andre faktorer" som har skylden for det.

Det blir derfor mange problemstillinger som en forbruker må sette seg inn i for å forstå hva som foregår.  Myndighetene har vært flinke med informasjon på dette området, og har også lagt til rette for at det skal være reell konkurranse om strømkundene. 

Undersøkeleser viser imidlertid at det er relativt få som benytter muligheten til å bytte.  Det kan være forskjellige årsaker til det, selv om det er svært mye penger å spare.  Det er derfor mange som har spørsmål om strømmarkedet.

strømbytte.no tar sikte på å gi innsikt i ulike problemstillinger som påvirker priser, eksport/ import av kraft, overføring av kraft, magasinfylling med mer.

Har dere spørsmål til oss, så bruk kontaktskjemaet, og er det problemstillinger som flere vil ha nytte av, vil vi legge det ut på Hjelp og spørsmål listen

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no