Har du bensinkort og synes du sparer mye penger?

Et bensinkort som gir rabatt på bensinprisen.  Det vanligste er rabatter på mellom 30 og 40 øre per liter, og "alle" synes det gir billigere bensin.  Men tar vi utgangspunkt i en kjørelengde på 20 000 km /år og et forbruk på 0,8 liter pr. mil, tilsier det et kjøp av 1600 liter bensin i året.  Prisene har de senere årene vært ca. 10 kr. literen, som gir en kostnad på kr. 16 000.  Man kjører gjerne et stykke for å finne den stasjonen hvor bensinkortet gjelder.

Med et bensinkort som gir rabatt på 35 øre/literen gir det en årlig besparelse på kr. 560 eller ca. 3,5 %.

Undersøkelser viser at man kan spare nær 30 % og dermed flere tusen kroner hvis man velger billigste strømleverandør.  Da blir det enkle spørsmålet: hvorfor bytter man ikke strømleverandør oftere?

Spørsmål

Strømmarkedet er vanskelig og for mange uforståelig.  Prisene går opp og ned fortere enn noen klarer å følge utviklingen.  Strømleverandørene er flinke til å si at "nå er strømmen blitt billigere" og tar gjerne æren for det.  Men når strømprisen går opp, er det "alle andre faktorer" som har skylden for det.

Det blir derfor mange problemstillinger som en forbruker må sette seg inn i for å forstå hva som foregår.  Myndighetene har vært flinke med informasjon på dette området, og har også lagt til rette for at det skal være reell konkurranse om strømkundene. 

Undersøkeleser viser imidlertid at det er relativt få som benytter muligheten til å bytte.  Det kan være forskjellige årsaker til det, selv om det er svært mye penger å spare.  Det er derfor mange som har spørsmål om strømmarkedet.

strømbytte.no tar sikte på å gi innsikt i ulike problemstillinger som påvirker priser, eksport/ import av kraft, overføring av kraft, magasinfylling med mer.

Har dere spørsmål til oss, så bruk kontaktskjemaet, og er det problemstillinger som flere vil ha nytte av, vil vi legge det ut på Hjelp og spørsmål listen

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no