Spar opp mot 30 %!

Bedrifter som har et forbruk under 200 000 kWh blir ofte tilbudt samme tariff som de private.  De undersøkelser som Konkurransetilsynet har gjort viser at det er svært store prisforskjeller mellom de ulike strømleverandører. 

Undersøkelser som strømbytte.no har gjort på de innrapporterte priser fra strømleverandørene viser at private kunne ha spart opp mot 30 % i 2008 ved å velge billigste leverandør.

Fordi det brukes samme tariff til mindre bedrifter som til private, kan det være stor besparelser å bytte leverandør.

Kontakt strømbytte.no for mer informasjon og hjelp til byttejobben.

Fordeler for bedrifter

Bedrifter er ikke en ensartet og homogen kjøpergruppe av strøm.  Myndighetene krever heller ikke samme plikt til offentlig informasjon om priser og prisendringer til denne brukergruppen som overfor privatmarkedet.

Netteier
Er likevel garantist for kvalitet og sikkerhet for strømleveransen uansett hvem som er strømleverandør.

Spar penger
Det kan være store besparelser på å skifte strømleverandør

Strømmåling
For bedrifter med forbruk under 100 000 kWh må bedriften melde inn forbruket.
Bedrifter med forbruk over 100 000 kWh har times måling på sine anlegg.  Det betyr at netteier til enhver tid kan lese av forbruket. 

Sparetiltak
Bedrifter med timesmålte anlegg får meget god informasjon som kan gi grunnlag for strømsparende tiltak.

Mange målere
Det er ofte mange målere i en bygning, og det kan gi muligheter for sparte kostnader ved å endre organiseringen og ansvar.

Nettleien
varierer for bedrifter. Størrelsen på anleggets hovedsikring avgjør tariff for nettleien. Avregning skjer etter energi eller effekt. For bedrifter som måles etter effekt er det viktig å passe forbruksmønstret.

Mange leverandører

Det er mange strømleverandører å velge mellom der din bedrift er lokalisert.  Benytt den konkurransemuligheten som ligger i at det finnes mange tilbydere med akkurat samme produkt, men med stor forskjell i prisene.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no