Hvor mye energi bruker apparaturene i huset?

Forbruket til et elektrisk apparat henger selvfølgelig sammen med hvor mye apparatet brukes i løpet av året.  De prosentsatser som er listet opp er ment som en pekepinn på forbruket. 

Vi har tatt utgangspunkt i et årlig forbruk i hjemmet på 27 500 kWh.

De tre største forbruksområdene utgjør tilsammen nær 83 % av forbruket i hjemmet og er følgende forbruksgjøremål:

 1. Oppvarming  57 %      eller 15675 kWh a kr. 0.75  
  = årlig kostnad kr. 11,765
 2. Varmtvann    14.5 %   eller    3987 kWh a kr. 0.75   
  = årlig kostnad kr.    2.990
 3. Belysning      11  %     eller    3025 kWh a kr. 0.75   
  = årlig kostnad kr.    2.269

 

Det betyr at reduksjon av forbruket på disse områdene vil gi store besparelser.

Noen enkle tips

 • Reduser temperaturen i rom som er lite i bruk
 • bruk automatisk nattsenking i stuen
 • Bruk sparedusj
 • Ikke la vamt vann stå å renne
 • Slå av lysene når du forlater et rom
 • Bruk sparepærer der det er hensiktsmessig, eks. vis utebelysning

Øvrige forbrukskilder i hjemmet:

Forbrukskilde                Forbruk i %                 Forbruk i kWh
Oppvaskmaskin             3,0 %                           825 kWh

Vaskemaskin                 2,0 %                           550 kWh

Tørketrommel                1,8 %                           495 kWh

Kjøleskap                       1,8 %                           495 kWh

Fryseboks                     2,5 %                            687 kWh

Komfyr                           3,2 %                            880 kWh

Samlet                          14,3 %                          3053 kWh


Øvrige apparater utgjør samlet mindre enn 3 % av totalforbruket, men det er viktig å ha fokus på alle elektrisitetskrevende apparater.  Det er ikke nødvendig at de står på konstant.

Strømsparing er lønnsomt

Dersom du ikke har foretatt noen form for strømsparende tiltak i hjemmet, kan du spare mye penger. Enova opererer med at du kan spare over 30 %, det betyr mange tusen kroner.  Reduserer du forbruket med 1000 kWh med en totalpris (strømpris, nettleie og avgift) på 80 øre /kWh er det 800 kr/år.  Med en reduksjon på 20 % på et totalforbruk på 25 000 kWh betyr det 4000 kroner spart pr. år.

Det er mange ulike faktorer som påvirker forbruket, eks. vis alder på bolig, antall mennesker og alderssammensetning i boligen.  Ikke minst hvilke oppvarmingskilder som kan brukes og antall energikrevende instrumenter og hyppighet i bruk.  Det er derfor greit å ha kunnskap om hvor mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Enova har utviklet et strømhjul som viser eksempler på strømforbruk i forskjellige boliger og husholdninger.  Gå inn på www.envova.no

I tillegg til å spare utgifter, vil en reduksjon i strømforbruket også gi miljøgevinster

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no