Alle priser hentes fra Konkurransetilsynet

Alle strømleverandører som selger strøm til private forbrukere plikter å rapportere inn kraftpriser og vilkår til Konkurransetilsynet (KTS).

Opplysningene i rapportene danner grunnlag for KTS sin kraftprisoversikt på internett.  Meldeplikten omfatter i dag avtaler som standard variabel kraftpris, markedskraft basert på spotpris og fast pris med ett eller tre års varighet.

På kraftprisoversikten må de avtalene kraftleverandørene tilbyr være direkte sammenlignbare for forbrukerne.  Det er derfor nødvendig med entydige definisjoner av de avtalene som er undergitt meldeplikt.  En forutsetning for meldeplikt er at avtalene bygger på den til enhver tid gjeldende standard leveringsavtale med tillegg som er fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no