Garanti - ingen økonomisk risiko

Pengene tilbake garanti

Det er ingen økonomisk risiko knyttet til et medlemskap i strømbytte.no. Medlemskapet i strømbytte.no koster 600 kroner året ( kr. 500 + mva) og betales ved innmelding.  Det utgjør kr. 1.65 pr. dag, og sparepotensialet er mye større. Det viser både de undersøkelser som er gjort av Konkurransetilsynet, og våre prissammenligninger i ulike kommuner. 

For første året av medlemsskapet vil vi derfor gi følgende garanti:

Dersom det innsparte beløp ikke er høyere enn medlemskontingenten, vil differansen refunderes.!


 

 

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no