Hva får du av strømbytte?

Uavhengig

De fleste leverandørene sier at de er konkurransedyktig over tid, men det er ingen som er billigst hele tiden. Prisene endres hele tiden, og de ulike aktørene har forskjellige kriterier for fastsettelse av pris til forbruker.  

strømbytte.no har ingen bindinger til noen leverandører, og har derfor kun fokus på å gjøre en best mulig jobb for medlemmene i strømbytte.no

Fordi det er mulig å bytte hver 14.dag, kan man hele tiden ha den "billigste", og dermed spare mange strømkroner.  I tillegg vil hyppige bytte hos mange forbrukere påvirke konkurransen mellom strømleverandørene, og dermed gi lavere priser.

I mobilmarkedet er det nesten 50 000 bytter hver måned, og det har presset prisene hos leverandørene.

Som medlem gir du beskjed  til strømbytte.no om å finne den billigste leverandøren i den kommunen du bor, og fullmakt til å foreta bytte så ofte som nødvendig at du er sikret "billigste" pris.

Strømbytte.no følger med markedet og foretar selv bytte, men er ikke involvert som part i selve transaksjonen mellom kunde og strømleverandør.  Faktura vil komme fra leverandøren og betales direkte.

strømbytte.no vil imidlertid bistå medlemmet dersom det oppstår problemer.

 

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no