Reduksjon av strømregningen kan i hovedsak skje på 2 måter!

Reduksjon av strømregningen kan i hovedsak skje på 2 måter.

  1. Bytte til den billigste strømleverandør i din kommune.  Det er ikke samme leverandør som er billigst hele tiden, fordi prisen varierer hele tiden.  Som medlem av strømbytte.no vil vi sørge for å følge med.  Du vil ikke merke noe forskjell, fordi strømbytte.no gjør hele jobben hver gang, og sender informasjon til deg.  Når du bruker e-faktura vil du også spare fakturakostnader, og overgang fra en leverandør til en annen medfører ingen ekstra arbeid
  2. Den andre måte er å være bevisst hvordan strømmen brukes i hjemmet.
    • Ved å endre vaner, små tiltak kan man redusere mange kWh i løpet av ett år.
    • Det kan gjøres investeringer som reduserer varmetap, noe som vil gi permanent reduksjon av strømforbruket.
    • En reduksjon på 1000 kWh i løpet av ett år, og med en kWh pris på 75 øre pr. kWh vil det gi en besparelse på kr. 750 i løpet av året.

    strømbytte.no vil gjøre jobben for deg som
    er under punkt.1

    strømbytte.no vil på denne siden gi
    informasjon om ulike sparetips,
                              og løpende holde deg orientert.

Strømsparing er lønnsomt

Dersom du ikke har foretatt noen form for strømsparende tiltak i hjemmet, kan du spare mye penger. Enova opererer med at du kan spare over 30 %, det betyr mange tusen kroner.  Reduserer du forbruket med 1000 kWh med en totalpris (strømpris, nettleie og avgift) på 80 øre /kWh er det 800 kr/år.  Med en reduksjon på 20 % på et totalforbruk på 25 000 kWh betyr det 4000 kroner spart pr. år.

Det er mange ulike faktorer som påvirker forbruket, eks. vis alder på bolig, antall mennesker og alderssammensetning i boligen.  Ikke minst hvilke oppvarmingskilder som kan brukes og antall energikrevende instrumenter og hyppighet i bruk.  Det er derfor greit å ha kunnskap om hvor mye strøm de ulike elektriske apparatene bruker.

Enova har utviklet et strømhjul som viser eksempler på strømforbruk i forskjellige boliger og husholdninger.  Gå inn på www.envova.no

I tillegg til å spare utgifter, vil en reduksjon i strømforbruket også gi miljøgevinster

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no