Det er over 100 strømleverandører å velge mellom

Det er over 100 strømleverandører i Norge, men ikke alle leverer over hele landet. 
Det er over 20 strømleverandører i den enkelte kommune.  I større bykommuner er det opp mot 30 leverandører.

Det er stor forskjell både på produktene og prisene mellom de forskjellige strømleverandørene, slik at det kan være vanskelig å orientere seg for deg som forbruker. 

Ulike avtaler kan fremstå lite sammenlignbare, fordi strømleverandørene opererer med variabelt påslag for antall brukte kWh og fastbeløp uavhengig av forbruk. Noen krever forskuddsbetaling andre etterskudd og det gir utslag på den oppgitte prisen.

Konkurransetilsynets (KTS) har laget en oversikt for å  gjøre det enklere å orientere seg i markedet. De har laget en oversikt over 3 standardiserte produkter:
standard variabel - påslag markedspris og fastpris.

Konkurransetilsynets kraftprisoversikt gir kun prisinformasjon, kontaktinformasjon og opplysninger om betalingsvilkår. Kraftprisoversikten gir ikke informasjon om kraftleverandørenes regnskap, konkursrisiko, eierforhold eller organisering.

Fordi ikke alle strømleverandørene leverer i alle kommuner, er det forskjeller på prisene mellom kommunene.

strømbytte.no følger utviklingen i alle kommunene, og vil sørge for at det blir valgt riktig og seriøs leverandør for deg

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no