Norge importerer kullkraft, gasskraft og atomkraft. Er det MILJØVENNLIG?

Norske produsenter baserer sin kraftproduksjon på våre vannressurser, slik at i Norge er over 90 % av strømproduksjonen basert på vannkraft, som er definert som fornybar energi. Kraft fra vindparker er også definert som fornybar, men ennå er det svært liten produksjon av vindkraft i Norge.  Det er heller ikke stor produksjon av elekstrisitet i Norge som er basert på fossile brensler (kull, gass, olje)

 

Hvor selger strømprodusenten sin produksjon?
I Norge må strømprodusentene ha konsesjon fra myndighetene for å drive produksjon. Strømprodusentene selger sin kraft til den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool, som har hovedkontor i Oslo. Selv om strømprodusenten også er leverandør til sluttbrukermarkedet, velger de å selge til Nord Pool? 

 

I 2010 har det vært nødvendig for Norge å importere store mengder elektrisitet/kraft fra utlandet

I perioder importeres kraft fra andre land, og i stor grad fra andre land i Skandinavia, men undersjøiske kabler til andre europeiske land har ført til at Norge også har mulighet for import av kraft fra mange land i Europa.  I 2009 hadde Norge imdilertid en netto eksport av kraft på 9 196 510 MWh, og all denne kraften er definert som fornybar energi,

Kraft som importeres er i stor grad kraft produsert på fossile brensler (olje, gass, kull) og atomkraft.  
Det blir derfor et paradoks at Norge er stor eksportør av olje, gass og kull, men det er ikke tillatt å lage egne gasskraftverk for produksjon av elektristet for kommersiell bruk. Flere av kraftverkene i utlandet som er basert på kull og gass, og som Norge får elekstrisitet fra nå i 2010, har ikke den mest moderne teknologien, og slipper ut betydelige mengder CO2.  Spørsmålet om det er miljøvennlig? 

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no