Billigst strømleverandør idag er ikke nødvendigvis billigst i morgen!

Det gir store prisforskjeller for forbrukerne og muligheter for å spare mye penger

Fordi det er store forskjeller på strømprisen fra leverandør til leverandør gir det gode muligheter til å spare penger på strømregningen ved å skifte leverandør ofte. 

strømbytte.no følger med og bytter leverandør straks det er lønnsomt for deg.

strømbytte.no gjør også hele jobben ved selve bytte, og gir deg fortløpende informasjon. 

strømbytte.no
bruker Konkurransetilsynets (KTS) sine offisielle lister for å finne billigste leverandør.  Enkelte leverandører har laget egne "garantier" hvor de selv har definert betingelser og forutsetninger.  Det er vanskelig for den vanlige forbruker å innhente data for disse garantiene, slik at de er tilnærmet verdiløse.  Spørsmålet man kan stille er hvorfor ikke alle bruker KTS sine oversikter som forutsetning.  Dette  KTS er eneste habile og objektive organ når det gjelder prissammenligninger.  KTS sine oversikter oppdateres daglig, men man må følge med hele tiden.  Enkelte leverandører  som er sene med å sette ned prisene når strømmarkedet faller, men svært raske med å sette opp prisene når strømmarkedet øker prisene. 

Sammenligningen som er brukt som eksempler har tatt utgangspunkt i standard variabel pris på ukenivå multiplisert med forbruket i samme uke.  Det enkelte nettselskap har utarbeidet en JIP (justert innmatings profil) som er en  en faktor som indikerer det ukentlige forbruket som andel av det årlige totale forbruk.

Den JIP'en som er brukt i sammenligningene er en snitt fra flere nettselskap.  Det kan gi en forskjell på noen geografiske områder i Norge, men forskjellen mellom billigste og dyreste strømleverandør på kommunenivå blir allikevel reell.

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no