Konkurransetilsynet legger ned sin informasjonside om strømleverandører og strømpriser

Ny offentlig informasjonsside for strøm til private forbrukere i Norge har kunnet følge strømmarkedet i Norge gjennom Konkurransetilsynets oversikter. Vi har også vært flittige brukere av Konkurransetilsynets oversiktene, fordi det har vært de eneste objektive informasjonskildene om det private strømmarkedet.

Alle strømleverandører var pliktig til å sende informasjon med prisoversikt over de strømprodukter den enkelte strømleverandør leverte, betalingsinformasjon om forskudd, akonto og etterskudd. Dersom strømleverandørene gjorde endringer måtte det rapporteres til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet godkjente kun produkter som var kontrollerbare: – spotpris m/påslag – variabel pris – fast pris for ett og tre år.

Flere strømleverandører «laget» produkter som ikke ble godkjent å stå på Konkurransetilsynets oversikter fordi de ikke var kontrollerbare med bl.a. hensyn til pris, og sto derfor ikke på oversikten. Disse produktene var heller ikke konkurransedyktig med de som sto på oversikten til Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets oversikter har vært igjennom en del endringer, og selv om det enda var forbedringsmuligheter, var Konkurransetilsynets oversikter et godt hjelpemiddel til å finne fram til de "beste" strømleverandørene og de beste produktene. Nå har forbrukerne mistet en verdifull informasjonsside.

Det er Forbrukerrådet som har overtatt ansvaret for informasjonen om strømmarkedet for private forbrukere. Forbrukerrådet har etablert et nettsted som heter www.strompris.no

Nettstedet www.strompris.no er etter vår mening en dårligere informasjonsside enn Konkurransetilsynets tidligere sider.

www.strompris.no viser i en del sammenhenger mer desinformasjon enn informasjon. Eks.vis er det forrige måneds strømpriser som står på www.strompris.no sine oversikter, men som kjent trenger ikke dagens nummer 1 bli morgendagens vinner. På hjemmesiden til strømleverandørene står den prisen de selger til (i dag), og da blir det uklart når www.strompris.no opererer med forrige måneds pris.

Det som er av interesse er hvilke priser de enkelte leverandører har «framover», og ikke hva de hadde tidligere. Det betyr at det blir litt vanskeligere å følge pris og markedsutviklingen fremover gjennom Forbrukerrådets nettsted www.strompris.no dersom ikke nettstedet blir bedre.

Med mindre objektiv kontroll med strømmarkedet, kan det føre til at antall strømleverandører som ringer deg øker. De kan presentere «fantastiske tilbud» som ikke lengere er kontrollerbare på offentlige nettsteder. Det samme gjelder TV og radioreklame. Vi har allerede fått eksempler av våre forbrukere som er blitt oppringt av selgere med "fantastiske" lave priser.  De refererte til forrige ukes "gode" priser, og at prisene ville holde seg lave fremover.  Ved kontroll på NordPool børs viste det seg at spotprisene hadde økt, og som kjent er det månedspot som er grunnlaget for fakturert spotpris. Ingen private får kjøpe time/dag eller ukes priser. 

Det er månedlig spotpris(grossistpris) + påslag som selges til private.  I ettertid viste det seg at det i tillegg var utelatt mva (dette var en kunde på østlandet), påslag til strømleverandør og avgift for grønne sertifikat.  Vår anbefaling er derfor at du ikke går på slike tilbud så lenge du er medlem av Strømbytte.no. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no