Strømregningen er sammensatt av flere faktorer

Strømregningen er sammensatt av strømpris, nettleie og avgifter.

Normalt utgjør hver av faktorene ca. 1/3 av strømregningen.  Unntaket er i Nord Norge hvor det er fritak for mva. til private, og i Finnmark er det i tillegg fritak for elavgift. 

Selve strømprisen er sammensatt av pris på strømmen + mva., med unntak i Nord Norge.

Nettleien er sammensatt av nettleie til netteier, elavgift til staten, enova avgift til staten og mva.

Uansett hvem som er strømleverandør er det samme tekniske produkt og netteier har ansvaret for leveranse og kvalitet.  Nettleien endres ikke selv om man skifter strømleverandør!

Det er kun på strømprisen det er konkurranse

  • Det er store prisforskjeller på kraftprisen og det leveres flere ulike produkter som det kan velges mellom
  • Det kan også velges mellom mange strømleverandører
  • MEN, billigst i går er ikke nødvendigvis billigst i dag
  • Du får samme tekniske produkt, til samme kvalitet – uansett strømleverandør
  • Du benytter ditt lokale nettselskap uansett hvilken strømleverandør du bytter til
  • Konkurransetilsynet oppfordrer kundene til å bytte. Vær usentimental – det er dine penger, ikke kraftselskapets
  • Ved å bytte økes konkurransen
Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no