Hva er forskjell på spotpris og innkjøpspris?

Det er ulike strømprodukter som kan velges, og flere strømleverandører selger produkter som ikke er godkjent til å stå på Konkurransetilsynets oversikter. Konkurransetilsynet er en (eneste) objektive aktør i strømmarkedet vedrørende priser, og man kan jo spørre hvorfor noen strømleverandører lager strømprodukter som ikke godkjennes til å stå på Konkurransetilsynets oversikter?

De samme strømleverandørene bruker mye på reklame i media som forteller oss at de har de beste og enkleste produktene.

Budskapet er enkelt:

«Det er jo billig fordi du som forbruker betaler det samme som VI kjøper inn for + et lite påslag»

- I en periode sommer 2012 utgjorde det «lille» påslaget over 30 %!

- Men all salgsvirksomhet dreier seg om innkjøp + påslag = salgspris.

- Eks. vis Butikken kjøper inn melk, legger på sin avanse og selger til deg.

Spesielt gjelder ovennevnte det strømproduktet som strømleverandøren definerer som «innkjøpspris» + påslag.

De blander det ofte med det som offisielt defineres som spot-produkt, men det er forskjell. De som opererer med spot + påslag finner du på Konkurransetilsynets oversikter og er kontrollerbart.

Produktet innkjøpspris + påslag er et helt annet produkt og dyrere enn spot. Hvor mye dyrere vet du ikke før i ettertid, og det krever en del arbeid for deg å kontrollere. Spot pris er den prisen som fastsettes gjennom Nord Pool børs når selger og kjøper blir enige og derav fastsettes en dags-spotpris. De fastsetter også en ukes-spotpris og en måneds-spotpris, og det er de offisielle spotprisene, som også refereres til på Konkurransetilsynets oversikter.

Innkjøpspris er den prisen noen strømleverandører setter ved at de prøver å definere det forbruksmønster du har og «veier» hva innkjøpskostnaden til ditt forbruk er. Eks.vis kan de mene at du bruker mest strøm mellom kl 0800 og 1900 (og mener at forbruket i denne perioden utgjør f.eks.65 % av døgnforbruket) og så ser de på times-spotprisen for denne perioden og som gir innkjøpskostnad for 65 % av ditt strømforbruk. De øvrige times-spotpriser fra 1900 til 0800 blir kostnaden for de resterende 35 %. Dette gjøres for hele måneden, som gir innkjøpspris for måneden. Det du ikke vet er hvordan de veier, og hvor de innhenter data for ditt forbruk over døgnet.

Vår anbefaling er derfor å bruke en leverandør som bruker offisiell spot som grunnlag før sitt påslag. Da kan du skille de ulike tilbyderne.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no