Konkurransetilsynet advarer mot å være melkeku!

Konkurransetilsynets (KTS) rapport sier at forbrukerne som ikke er prisbevisste og sitter med en dyr kraftavtale uten å bytte til en billigere avtale, er gode melkekyr for kraftleverandørene.

Rapporten sier videre at kraftleverandørene har god fortjeneste når forbrukerene ikke velger de billigste alternativene.

"For enkelte forbrukere vil muligens en besparelse på 3 300 kroner pr. år heller ikke oppfattes som spesielt mye, men for en kraftleverandør med 10 000 kunder gir det en merinntekt på 33 millioner kroner pr. år."

Det er mange valgmuligheter å bytte til, både når det gjelder strømleverandører og strømavtaler i den kommunen du bor.

KTS legger ut offisielle lister hver 14. dag med priser og leverandører.

Dersom du ikke vil gjøre jobben selv, så meld deg inn i strømbytte.no

Ord og begrep

EFFEKT eller forbruk av energi måles i Watt (W) 1 Mega Watt (MW) er 1000 kilo Watt (kW) En elektrisk vifteovn kan bruke en effekt på 1 kW, og 1000 ovner vil da bruke 1 MW ENERGI

KILOWATTIME (kWh) Forkortelse for en (1) kilowattime 1 kWh tilsvarer den mengden energi som brukes når en vifteovn på 1000 (tusen) Watt står på i en time. Forbruk til hustander måles i kWh Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å ligge rundt 28 000 kilowattimer (kWh) i året.

GIGAWATTIME (GWh) Forbruket i Norge måles i GWh eller TWh. 1 gigawattime er en million kilowattimer. (1000 000 kWh) Det er nok energi til omtrent 40 eneboliger i løpet av ett år. TERAWATTIMER (TWh) 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er nok energi til 40 000 eneboliger i løpet av ett år. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. Norge produserte i 2004 108 TWh og i 2005 138 TWh

SPENNING Måles i Volt. 1 kilo Volt (kV) = 1000 Volt. Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 Volt

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no