Vanskelig å finne billigstge strømprodukt

Å finne fram til billigste priser hos strømleverandørene har aldri vært enkel. Det er flere strømleverandører som utøver stor "kreativitet" når de lanserer nye og billigere produkter. Noen steder må du via facebook, og andre steder må du svare på spørsmål om hvilke frukt du liker. I den måenden når den frukten høstes får du rabatt på strømregningen. Mange av de "billigste" produktene har til forveksling navn som er lik litt dyrere produkter. I tillegg er det slik at prisen på produktet også bestemmes om hvordan du betaler. Det er ikke nok om det er forskudd, akonto eller etterskuddsvis. Men i tillegg må du vurdere om du ønsker papirfaktura, som er dyreste produkt. Andre alternattiver er e-faktura, epost faktura og sist men ikke minst en kombinasjon av e-faktura og avtalegiro eller kombinasjon av epost faktura, forskudd og avtalegiro. Men hva er egentlig strømprisen? Som ikke det er forvirrende fra før, så opereres det med fastbeløp i måned + strømpris pr. kWh. Da må du selv ut fra ditt strømforbruk beregne den reelle kWh-prisen. Ut fra disse kriterier skal du prøve å finne fram til billigstge og beste produkt og strømleverandør. Lykke til!

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no