Finner du det du leter etter?

Vi har prøvd å gi svar på noen av de sentrale spørsmålene både om strømbytte.no og om strømmarekdet.  Strømmarkedet er et kompleks marked og produkt, slik at vi tar i mot spørsmål og vil gi rask tilbakemelding til spørsmålstiller.  Bruk vårt kontaktskjema, og spørsmål som vi vuderer har almen interesse vil vi sette opp på våre sider.

Spørsmål

Strømmarkedet er vanskelig og for mange uforståelig.  Prisene går opp og ned fortere enn noen klarer å følge utviklingen.  Strømleverandørene er flinke til å si at "nå er strømmen blitt billigere" og tar gjerne æren for det.  Men når strømprisen går opp, er det "alle andre faktorer" som har skylden for det.

Det blir derfor mange problemstillinger som en forbruker må sette seg inn i for å forstå hva som foregår.  Myndighetene har vært flinke med informasjon på dette området, og har også lagt til rette for at det skal være reell konkurranse om strømkundene. 

Undersøkeleser viser imidlertid at det er relativt få som benytter muligheten til å bytte.  Det kan være forskjellige årsaker til det, selv om det er svært mye penger å spare.  Det er derfor mange som har spørsmål om strømmarkedet.

strømbytte.no tar sikte på å gi innsikt i ulike problemstillinger som påvirker priser, eksport/ import av kraft, overføring av kraft, magasinfylling med mer.

Har dere spørsmål til oss, så bruk kontaktskjemaet, og er det problemstillinger som flere vil ha nytte av, vil vi legge det ut på Hjelp og spørsmål listen

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no