Hvorfor så høye sommerpriser i 2013

I 2009 og fram til og med 2011 var media svært opptatt av strømprisene i Norge. Det ble fortalt rystende historier om mennesker som ikke hadde råd til å betale strømregningene sine, og derfor frøs i sine hjem. Det kan kanskje derfor være av interesse å se litt nærmere på hvordan strømprisen er i dag, og da sammenlignet med de "verste periodene" i nevnte tidsrom.

Tar vi utgangspunkt i de offisielle spotprisene som fastsettes av Nord Pool børs, og som er engros-prisen for strømleverandørene for perioden 2009 og fram til i dag er det endel variasjoner. Det er ikke tatt med det påslaget strømleverandørene legger på engros-prisen for det varierer stort.  De oppgitte engropriser i tabellen nedenfor er uten mva.

Det er 5 prisområder i Norge, og det betyr at det er 5 spotpriser, og det er sjelden det er lik i alle prisområdene. For sammenligningen skyld har vi brukt spotprisen i prisområdene som omfatter Oslo og Tromsø der vi har tatt med laveste pris/måned, høyeste pris/måned og gjennomsnittlig årspris for de 2 stedene. De øvrige prisomådene (3) har ikke helt lik pris, men dekkes i stor grad av de 2 prisområdene vi bruker som eksempel.

For 2013 foreligger bare priser til og med august måned og ingen årspris

                                Oslo                                Tromsø

2009 laveste          19,71 øre/kWh (sep)        21,22 øre/kWh (sep)

2009 høyeste         37,87 øre/kWh (jan)         40,53 øre/kWh(des)

2009 Årspris spot   29,57 øre/kWh                 31,09 øre/kWh

2010 laveste           33,98 øre/kWh (aug)       33,80 øre/kWh (aug)

2010 høyeste          65,59 øre/kWh (des)       76,09 øre/kWh (feb)

2010 årspris spot    43,47 øre/kWh                45,97 øre/kWh

2011 laveste           17,85 øre/kWh (sep)       25,27 øre/kWh (sep)

2011 høyeste          56,18 øre/kWh (jan)        54,84 øre/kWh (jan)

2011 årspris spot    36,23 øre/kWh                37,05 øre/kWh

2012 laveste             9,77 øre/kWh (jul))          9,98 øre/kWh (jul)

2012 høyeste          35,78 øre/kWh (feb)        36,64 øre/kWh (feb)

2012 årspris spot    22,13 øre/kWh                 23,33 øre/kWh

2013 laveste           25,01 øre/kWh (jun)         26,31 øre/kWh (jun)

2013 høyeste          35,98 øre/kWh (apr)        33,48 øre/kWh (apr)

Som det fremgår av tabellen er prisene i 2013 høyere enn alle de øvrige årene med unntak av 2010, men spesielt mye høyere enn i 2012, og det store spørsmålet er HVORFOR.

Ser man på sommer prisene (juni og juli) så er de nær 3 ganger så høye i 2013 som i 2012. Det har vært mye nedbør både i 2012 og 2013, med nedbørsrekorder enkelte steder, samtidig som det har vært en meget varm sommer. Eks.vis var det i mai 2013 svært gode temperaturer med varmerekorder i nord, og nedbørsrekorder i sør. Månedstemperaturen for hele landet endte 2,6 grader over normalen, og måneden ble en av de varmeste som er registrert.

Sommerprisene på strøm har vært høyere enn normalt som har sammenheng med rekordhøy eksport av strøm, slik at spørsmålet derfor er: "hva blir prisene til vinteren når forbruket er størst?"

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no