EKSPORT AV STRØM ER VANLIG OM VÅR/SOMMER, MEN ER EKSPORTEN FOR STOR

Det var rekordfulle vannmagasiner i Norge ved inngangen til 2012, og det er fortsatt meget god magasinfylling. Det gir anledning for kraftprodusentene å eksportere mye kraft, noe de også gjør. Det er nor malt at det er eksport av kraft på våren/tidlig sommer fra Norge, fordi det er snøsmelting som fyller opp magasinene og det er ikke mange flerårsmagasiner i Norge.  Det betyr at produsentene må passe på at reguleringen i magasinene tilpasses nedbørsmengdene. Det settes imidlertid rekorder i eksporten, og spørsmålet er om eksporten blir for stor, slik at vi risikerer høyere priser til vinteren, dersom det ikke kommer tilstrekkelig nedbør i løpet av høsten. Signalene tyder på at vi kan forvente høyere priser når strømforbruket i Norge øker, noe som normalt skjer i mpnedskifte september/oktober. Noen antyder en 3-dobling av prisene, sett i forhold til dagens priser som ligger omkring 20 øre/kWh.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no