Strømprisene varierer hele tiden

Prisen på strøm varierer hele tiden, men i tillegg er bedriftens størrelse og forbruk viktig i forhold til hvilke priser og avtaler det er mulig å oppnå.  Små bedrifter med forbruk under 100 000 kWh blir som regel tarifert etter samme priser som gjelder for privatmarkedet.  Når det er avdekket at det er opp mot 30 % forskjell mellom dyreste og laveste pris i privatmarkedet, gjelder samme variasjonen for mindre bedrifter.

Bedrifter med stort forbruk har flere alternative avtaleformer og produkter å velge mellom. Blant annet er bedriftens forbruksmønster viktig for prissetting av avtaler.

strømbytte.no kan være en god samarbeidspartner for små og mellomstore bedrifter.

TA KONTAKT ........det kan lønne seg

Fordeler for bedrifter

Bedrifter er ikke en ensartet og homogen kjøpergruppe av strøm.  Myndighetene krever heller ikke samme plikt til offentlig informasjon om priser og prisendringer til denne brukergruppen som overfor privatmarkedet.

Netteier
Er likevel garantist for kvalitet og sikkerhet for strømleveransen uansett hvem som er strømleverandør.

Spar penger
Det kan være store besparelser på å skifte strømleverandør

Strømmåling
For bedrifter med forbruk under 100 000 kWh må bedriften melde inn forbruket.
Bedrifter med forbruk over 100 000 kWh har times måling på sine anlegg.  Det betyr at netteier til enhver tid kan lese av forbruket. 

Sparetiltak
Bedrifter med timesmålte anlegg får meget god informasjon som kan gi grunnlag for strømsparende tiltak.

Mange målere
Det er ofte mange målere i en bygning, og det kan gi muligheter for sparte kostnader ved å endre organiseringen og ansvar.

Nettleien
varierer for bedrifter. Størrelsen på anleggets hovedsikring avgjør tariff for nettleien. Avregning skjer etter energi eller effekt. For bedrifter som måles etter effekt er det viktig å passe forbruksmønstret.

Mange leverandører

Det er mange strømleverandører å velge mellom der din bedrift er lokalisert.  Benytt den konkurransemuligheten som ligger i at det finnes mange tilbydere med akkurat samme produkt, men med stor forskjell i prisene.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no