Får Nord-Norge billigere strøm?

Sverige utvider til 4 prissoner for strøm - og det kan gi lavere strømpris i Nord Norge

I Norge har vi idag 5 prissoner, og det kan være stor forskjell på strømprisen mellom de ulike strømsonene. Det har sammenheng med overføringskapasiteten i nettet. Nord Norge og Trøndelagsfylkene har ofte hatt høyere priser enn resten av landet fordi linjenettet har liten overføringskapasitet mellom sør og nord.

Det kan endre seg nå, fordi Sverige som idag har 1 prissone vil fra 1. november 2011 etablere 4 prissoner. Det er i perioder større strømproduksjon i Nord Sverige enn det nordlige Sverige forbruker. Det kan også i disse periodene være vanskelig å få transport strømmen til Sør Sverige fordi det ikke er stor nok overføringskapasitet i strømnettet. Det er imidlertid mulig for Nord Sverige å sende overskuddet av strømproduksjonen til Nord Norge.  Det kan gi  lavere priser for forbrukerne i nord. Strømproduksjonen i Nord Sverige er i hovedsak basert på vannkraft, slik at det er i snøsmeltingsperioden at strømprisen kan bli lav.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no