REKORD STOR EKSPORT AV KRAFT I SOMMERMÅNEDENE

Store nedbørsmengder har gitt god magasinfylling i flere sentrale produksjonområder i Norge, men en rekordstor eksport har ikke gitt de prisreduksjoner som man burde forvente. Det er normalt at det eksporteres kraft i sommermånedene, fordi det ikke er mange magasin som har lagringskapasitet, slik at alternativet ville være at vannet ville gå "til spillet". En eksport nå gir inntekter til kraftprodusentene, noe som også burde komme norske forbrukere til gode.

Spørsmålet er imidlertid om eksporten er for stor og om den vil vedvare utover høsten. Det har nesten aldri vært så stor eksport av kraft i juli måned noensinne, og eksporten tilsvarer årsforbruket til langt over 100 000 eneboliger. I 2009 var det en stor eksport også i oktober, november og desember, og alle kjenner til resultatet da vi fikk en kald og tørr vinteren. Det er å håpe på en større moderasjon fra kraftprodusentene, slik at vi kan ha god magasinfylling når vi går inn i de kalde høst og vintermånedene.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no