Grønne sertifikater gir ennå høyere strømpriser og nettleie -- men hva får vi igjen?

Vil strømprisen forbli høy

 

Strømprisen var svært høy gjennom hele 2010 og vil sannsynlig bli ennå høyere i 2011 med vinterpriser også om sommeren. Det er fordi strømprodusentene har "tappet" ned magasinene ved å eksportere miljøvennlig energi basert på vannkraft til Europa.

Magasinfyllingen er på det laveste som er registrert og det skal mye nedbør og snøsmelting til for å få noenlunde "normal" tilstand i vannmagasinene i løpet av sommeren. Norge kan derfor bli nødt til å importere dyr kull, gass og oljekraft kombinert med atomkraft i sommermånedene. Nå er olje og gassprisene meget høye blant annet på grunn av urolighetene i Midt-Østen, men også katastroften i Japan påvirker prisene. Det betyr høy pris på den strømmen som Norge importerer.

 

Grønne sertifikat

Norske forbrukere må derfor venne seg til høye strømpriser, for når det grønne sertifikat innføres i Norge, må forbrukerne (både private og bedrifter) betale en ekstra skatt på strømmen. Grønne sertifikat er en måte å få inn penger for å subsidiere utbygging av nye fornybare energiformer.

Den nye produksjonen er ikke myntet på norske forbrukere, men for å øke eksporten til Europa på miljøvennlig energi. Det betyr at norske forbrukere subsidierer europeiske forbrukere med fornybar energi.

EU har bestemt at innen 2020 skal forbruket av ny fornybar energi innen EU være 20 %. Da er det billigere for de fleste landene innen EU å importere kraft fra Norge enn selv å bygge ut tilsvarende produksjon. For å fra transportere den "nye" energien fra Norge til EU-landene, må nettet bygges ut. Både lokalt,regionalt og nasjonalt, men også med nye forbindelser til utlandet. Kostnadene for denne nettutbyggingen må norske forbrukere ta største delen av gjennom økt nettleie.

 

Hva får så norske forbrukere igjen?

Det er stor produksjon av både kull og gasskraft i EU i tillegg til atomkraft. Denne produksjonen blir ikke lagt ned, blant annet fordi det finnes store kullforekomster både i Tyskland og andre land. Produsentene tjener gode penger på produksjonen og har gjort store investeringer. De ønsker sannsynligvis å gjøre en swap (bytte), som de allerede gjør idag med Norge, hvor de sender strøm produsert på kull og gass til Norge.

I mange tilfeller er det dårlige tekniske produksjonanlegg med dårlig renseteknologi som brukes. Det betyr store CO2 utslipp. I tillegg bygger Finland nytt atomkraftanlegg, og selv med katastrofen på atomanleggene i Japan er det ennå ikke planer om å legge ned mange av de gamle og delvis utrangerte atomkraftanleggene som finnes i Europa.

Sannsynlighet for at dette scenariet er det som vil "treffe" norske forbrukere er svært realistisk. Det betyr i korttekst at norske forbrukere blir pålagt å betale og ta kostnadene for ny fornybar strøm til Europa, men samtidig blir stor forbruker (som vi faktisk har vært store deler av 2010 og nå i 2011) av strøm produsert av ikke fornybare energibærere. Det blir ikke billig.

Hvordan få billigere strøm

Myndighetene har lagt til rette for konkurranse mellom strømleverandørene slik at forbrukerne i Norge skal få billigere strøm. I hver kommune er det over 20 leverandører, slik at det er mange å velge mellom.  Undersøkelser viser at det er opp mot 30 % å spare mellom billigste og dyreste.  Det er selvfølgelig de med størst forbruk som har mest å spare, og det er normalt med et forbruk på over 20 000 kWh for større leiligheter og eneboliger.  Konkurransetilsynet sier i sin rapport at differansen mellom dyreste og billigste leverandør var på 3300 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh.  Prisbevisste forbrukere sparer derfor store penger på å skifte leverandør, og både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer til et bytte.  Allikevel har ennå lokale kraftselskap kontroll på nær 70 % av kundene i sitt område, selv om den lokale leverandøren som oftest er dyrest. 

glad grisNå trenger du ikke griseflaks for å spare på strømregningen

 

strømbytte.no holder seg hele tiden oppdatert på strømmarkedet, prisene i den enkelte kommune og strømleverandørenes betingelser  Som medlem i strømbytte.no vil du hele tiden være garantert å ha en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen du bor i.  Det viktigste kriteriet for hvilken strømleverandør som velges, er at strømleverandøren er blant de 5 billigste på Konkurransetilsynets lister og er en seriøs leverandør som fakturerer etterskuddsvis.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no