Spørsmål og svar

Om medlemsskap

Hva er strømbytte.no?

strømbytte.no er et forbrukerorientert landsdekkende foretak, helt uavhengig av alle aktørene i kraftmarkedet.  Målsetting er å følge markedet og prisene slik at medlemmene hele tiden har en strømleverandør som er blant de 5 billigste i den kommunen medlemmet bor.  strømbytte.no gjør hele jobben med formalia med byttejobben, og medlemmene betaler en fast årlig kontingent for de tjenester som strømbytte.no utfører.

Hva koster medlemskapet i strømbytte.no?

Det betales et fast beløp på kr. 600 (kr. 500 + mva) som gjelder for 12 måneder.  Når innbetalt beløp er registert hos oss, setter vi i gang arbeidet med å finne billigste leverandør i den kommunen du bor.  Det påløper ingen andre kostnader, og heller ingen økonomisk risiko. Dersom innspart beløp ikke er høyere enn kontingenten, refunderes det mellomliggende.  Har du et forbruk på 15 000 kWh eller mer, og du har blant de dyreste leverandørene i din kommune, ligger det muligheter for å spare.

Er det bindingstid på medlemskapet?

Du er medlem for 12 måneder av gangen. Medlemskapet fornyes automatisk, og må eventuelt sies opp skriftlig 1 måned før kontingenten forfaller til betaling

Hvor ofte bytter dere strømleverandør?

Strømbytte.no bytter leverandør så ofte som nødvendig for at du hele tiden skal ha en billig leverandør. Det tar ca. 14 dager å gjennomføre et bytte, så i praksis betyr det at du kan få ny leverandør hver 3. uke

Jeg har byttet en gang allerede, er det vits for meg å bli medlem?

Strømprisene endres hele tiden, og det er store forskjeller mellom strømleverandørene, så det er viktig å følge markedet kontinuerlig og bytte flere ganger for å være sikret en billig leverandør hele tiden. Strømbytte.no følger markedet hele tiden, og foretar et bytte av leverandør straks det er lønnsomt for deg

Det er gratis å bytte selv, hvorfor skal jeg bli medlem i strømbytte.no?

Det er riktig at selve byttet av strømleverandør er gratis, og noen gjør det.  Andre ønsker å bytte, men vil ikke gjøre jobben selv.  I tillegg endrer prisene seg hele tiden, og det vil være lønnsomt å bytte flere ganger, fordi dagens billigste er ikke morgendagens vinner. Noen synes det kan være vanskelig å finne fram i et prismarked som endres daglig og i tillegg finne riktig leverandør.

strømbytte.no følger med markedet, har god kunnskap og finner den billige, seriøse leverandøren der du bor og gjør hele byttejobben for deg.

Om avtaler

Hva er en fastpriskontrakt?

En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år. Avtaletiden vil normalt være fra tre måneder til tre år. Konkurransetilsynets oversikt viser kontrakter med 1 og 3 års varighet.

Hva er standard variabel kraftpris?

Prisen på standard variabel kraftpris varierer, basert på utviklingen i kraftmarkedet. Imidlertid plikter leverandørene å informere om prisendringer 14 dager før de trer i kraft.

Hva er en markedskraftavtale (spotprisavtale)?

Markedskraftavtale er en avtale om at prisen skal følge spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må kunden betale et påslag.

Hva er standardavtalen for kraftlevering?

Dette er en avtale som Forbrukerombudet og Energibedriftenes Landsforening anbefaler at husholdninger benytter når de inngår kontrakt med kraftleverandører.

Det er så mange typer avtaler, så hvilken skal jeg velge?

Utgangspunktet er at du ønsker lavest mulig pris. Da er variabel eller spotpris de produktene som er billigst over tid. Og på disse produktene kan du skifte leverandør hver 14. dag (i praksis hver måned) Ønsker du å sikre en fast og forutsigbar kostnad må du låse prisen ett år eller mer. Du betaler ekstra for den risiko leverandøren har lagt inn i produktprisen. Du kan ikke skifte dersom prisen blir lavere. strømbytte.no vil anbefale et produkt som sikrer at du kan bytte når markedet endrer seg og som gir den laveste prisen over tid. strømbytte.no anbefaler avtaler som krever etterskuddsbetaling. Det betyr at du betaler for det faktiske forbruket du har hatt.

Noen anbefaler spotpris, er det en dårlig anbefaling?

Spotprisavtale kan være et bra valg. Undersøkelser viser at de billigste tilbyderne av variabel pris er rimeligere enn spotprisavtalene som har et påslag på over 1.7 øre pr. kWh.

Spotprisen endres hver dag, og det kan være stor variasjon på spotprisen fra dag til dag.  Norge har 5 prisområder, og det kan også være stor forskjell mellom prisområdene.  Det har sammenheng med produksjon og transportkapasitet i nettet. Det kan derfor gi store utslag på faktura fra måned til måned.

Det er også stor forskjell på hvilke påslag den enkelte leverandør har på spotprisen.

Ønsker du spotprisavtale, finner strømbytte.no den avtalen og leverandøren som passer best for deg.

Om å bytte leverandør

Hvordan bestemmes nettleien?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er reguleringsmyndighet for denne delen av kraftomsetningen.

Hva er årlig fastbeløp?

Noen leverandører tar et fast beløp som skal dekke administrasjon av strømavtalen, og som er uavhengig av forbruk. Når man skal beregne kWh prisen hos en strømleverandør som tar fastpris, må fastbeløpet fordeles på forbruket for å finne ut hva den faktiske kWh prisen blir. Eks. Dersom fastprisen er 300 kr. året og årlig forbruk er 20 000 kWh utgjør fastbeløpet 1.5 øre/kWh.

Hvorfor finnes ikke alle leverandører på oversikten?
Noen strømleverandører har laget strømprodukter som ikke er meldepliktig. Det betyr at de ikke åpner sine priser for forbrukerne, og de blir dermed vanskeligere tilgjengelig for å kunne sammenligne med andre strømleverandører.
Det er vel ingen vits å bytte til en billigere strømleverandør, for da øker bare nettleien?

Fastsettelse av nettleien gjøres innenfor rammer fastsatt av NVE, og den er derfor ikke knyttet opp mot strømprisen. Det skal være et klart skille mellom strømpris og nettleie. Det er utarbeidet strenge regler som regulerer dette. NVE, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet følger dette opp. Strømbytte.no har god kunnskap om disse reglene og vil både på vegne av deg som medlem og også på eget initiativ påse at kraftselskapene ikke bryter eller omgår reglene på noen som helst måte.

Er det ikke best å forholde seg til den lokale leverandøren hvis det skulle skje strømbrudd eller andre feil på strømforsyningen?

Det er netteieren som har ansvar ved strømbrudd eller andre feil på strømnettet, og de er forpliktet til å hjelpe deg, uansett hvilken kraftleverandør du kjøper strømmen din fra. Dette er lovfestet av offentlige myndigheter, og det er pålagt et klart skille mellom kraftleverandør og netteier. strømbytte.no vil med vår kunnskap kunne hjelpe deg som medlem hvis du er usikker hvilke rettigheter du har overfor netteier. Vi vil også jobbe for at offentlige myndigheter skal utarbeide regler som pålegger kraftselskapene i enda større grad å informere deg som forbruker om dine rettigheter.

Om strømmarkedet

Hvordan fungerer markedet for elektrisk kraft?

Det er opprettet en skandinavisk kraftbørs, Nord Pool, hvor fysisk og finansiell handel av kraft foregår. Det er på Nord Pool engros omsetningen av kraft foregår.

Det er over 100 strømleverandører som selger til privatmarkedet.  Myndighetene har definert hele landet som et åpent markedet, og den enkelte strømleverandør kan derfor definere hvilke geografisk område leverandøren ønsker å selge kraft i. Strømleverandøren må ha konsesjon for å selge strøm.

Ikke alle de over 100 registrerte strømleverandørene er landsdekkende, men det er i gjennomsnitt ca. 18 - 30 strømleverandører som tilbyr sine produkter i hver kommune. Det er ulike strømavtaler som tilbys.

Konkurransemyndighetene følger strømleverandørene tett både når det gjelder pris, betaling og kontrakter.

Konkurransetilsynet har offisielle lister liggende på internett som viser oversikt over alle strømleverandører sortert på kommunenivå.

Hvilke faktorer inngår i strømprisen?

Den samlede prisen man som kunde betaler for sitt strømforbruk, består av tre deler: Nettleien, kraftprisen og avgifter.

Hvordan bestemmes kraftprisen?

Kraftprisen avhenger både av hvordan prisen utvikler seg i det nordiske kraftmarkedet og hvilken kontrakt kunden har tegnet med sin kraftleverandør.

Spørsmål

Strømmarkedet er vanskelig og for mange uforståelig.  Prisene går opp og ned fortere enn noen klarer å følge utviklingen.  Strømleverandørene er flinke til å si at "nå er strømmen blitt billigere" og tar gjerne æren for det.  Men når strømprisen går opp, er det "alle andre faktorer" som har skylden for det.

Det blir derfor mange problemstillinger som en forbruker må sette seg inn i for å forstå hva som foregår.  Myndighetene har vært flinke med informasjon på dette området, og har også lagt til rette for at det skal være reell konkurranse om strømkundene. 

Undersøkeleser viser imidlertid at det er relativt få som benytter muligheten til å bytte.  Det kan være forskjellige årsaker til det, selv om det er svært mye penger å spare.  Det er derfor mange som har spørsmål om strømmarkedet.

strømbytte.no tar sikte på å gi innsikt i ulike problemstillinger som påvirker priser, eksport/ import av kraft, overføring av kraft, magasinfylling med mer.

Har dere spørsmål til oss, så bruk kontaktskjemaet, og er det problemstillinger som flere vil ha nytte av, vil vi legge det ut på Hjelp og spørsmål listen

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no