Samarbeid med strømbytte.no

Din bedrift kan bruke strømbytte.no

Strømavtale

Det er mange strømleverandører som kan tilby strøm til din bedrift i den kommunen der bedriften er lokalisert. Det er derfor mange valgmuligheter til å få gode priser.

Strømbytte.no har stor kunnskap om strømmarkedet, strømleverandørene og ikke minst om strømavtaler og produkter som tilbys til sluttbrukerne, private eller bedrifter. Denne kunnskapen er nødvendig for å vite hvordan man kan spare penger på strømregningen. 

Det er store prisforskjeller mellom de ulike strømleverandørene,og ved å utnytte prsiforskjellen vil det gi store besparelser ved å velge riktig strømleverandør.    - hele tiden....

Konkurransemyndighetene har ikke lagt til rette med informasjon og avtaler for bedrifter på tilsvarende måte som for private. Det kreves derfor mer arbeid og oppfølging fra bedriften, for å finne den billigste strømleverandøren.

strømbytte.no kan gjøre denne jobben for din bedrift på en profesjonell og lønnsom måte.

 

Effektbasert nettleie

Bedrifter med et forbruk på over 100 000 kWh har automatisk måling av sitt forbruk.  I tillegg har bedrifter nettleie som er basert på effektbruk.  Det betyr at det er muligheter også å redusere strømkostnader gjennom lavere nettleie,  ved bedre kontroll av strømforbruk og ikke minst belastningen i perioder.

 

Reduser strømforbruket

Redusering av strømforbruk i bedriften gir sparte kostnader som er varig.  Det er mange muligheter, spør oss.

 

Ta kontakt med oss, og vi vil gi deg en rask tilbakemelding  Det kan være en svært lønnsom kontakt.

Husk!

- penger spart er penger tjent -

Du kan kontakte Strømbytte.no via

post@strømbytte.no

eller ved å bruke skjemaet nedenfor
Fordeler for bedrifter

Bedrifter er ikke en ensartet og homogen kjøpergruppe av strøm.  Myndighetene krever heller ikke samme plikt til offentlig informasjon om priser og prisendringer til denne brukergruppen som overfor privatmarkedet.

Netteier
Er likevel garantist for kvalitet og sikkerhet for strømleveransen uansett hvem som er strømleverandør.

Spar penger
Det kan være store besparelser på å skifte strømleverandør

Strømmåling
For bedrifter med forbruk under 100 000 kWh må bedriften melde inn forbruket.
Bedrifter med forbruk over 100 000 kWh har times måling på sine anlegg.  Det betyr at netteier til enhver tid kan lese av forbruket. 

Sparetiltak
Bedrifter med timesmålte anlegg får meget god informasjon som kan gi grunnlag for strømsparende tiltak.

Mange målere
Det er ofte mange målere i en bygning, og det kan gi muligheter for sparte kostnader ved å endre organiseringen og ansvar.

Nettleien
varierer for bedrifter. Størrelsen på anleggets hovedsikring avgjør tariff for nettleien. Avregning skjer etter energi eller effekt. For bedrifter som måles etter effekt er det viktig å passe forbruksmønstret.

Mange leverandører

Det er mange strømleverandører å velge mellom der din bedrift er lokalisert.  Benytt den konkurransemuligheten som ligger i at det finnes mange tilbydere med akkurat samme produkt, men med stor forskjell i prisene.

AS strømbytte.no , org. nr. 994 160 184 , Postboks 5130, 9284 Tromsø, post@strombytte.no